Image

วัดพระธาตุดอยเขาควายเเก้ว

วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว

 

 

DSC03496

วัดพระธาตุดอยเขาควายตั้งอยู่ บนดอยเขาควาย ซอย 1 หนองปึ๋ง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธา ประมาณ 3 กิโลเมตรเมื่อขึ้นไปยังบริเวณวัดแล้วด้านหน้าจะมีลานกว้างเป็นจุดชมวิวที่ทำให้มองเห็นตัวเมืองเชียงรายได้ทั้งหมดมีัทัศนียภาพที่งดงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาหรือการศึกษาเชิงประวัติืศาตร์เนื่องจากวัดพระธาตุดอยเขาควายแห่งนี้มีเรื่องเล่า และตำนานต่างๆมากมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องพุทธศานาและ เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงรายในโบราณกาล

ประวัติโดยย่อ
ประวัติวัดพระธาตุดอยเขาควายนั้นตามตำนานพื้นบ้านมีเรื่องเล่าขานบอกต่อๆกันมาว่า ในโบราณกาลเมื่อประมาณหนึ่งพันกว่าปีล่วงมา ได้มีเจ้าผู้ครองนครเชียงราย นามว่า พระยาธรรมมิกะราช” เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า จากคณะสงฆ์ที่เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาในสมัยโบราณกาลได้นำมาถวายให้ “พระยาธรรมมิกะราช” จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะกราบไว้บูชาเป็นมงคลในชีวิตโดยทั่วกัน ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และ สมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช และพัฒนาปรับปรุงโดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน และในปัจจุบันนี้จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ใน วันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในทุกๆ ปี

Advertisements
By 4hu5ta