5 ตา

ห้าตา ได้แก่ ศิล 5 คือ ปาณา, อทินนา, กาเม, มุสา, สุรา อีกนัยยะหนึ่ง ห้าตา ได้แก่ จักษุทั้ง 5 คือ 1.มังสะจักษุ ดวงตาเนื้อของมนุษย์ ตาเนื้อธรรมดา 2.พุทธจักษุ ดวงตาของพระพุทธเจ้า ซุ่งมองเห็นได้กว้างไกลกว่า วิสัยตาคนธรรรมดา 3.ทิพพะจักษุ ดวงตาทิพย์ สามมารถมองเห็นผ่านสิ่งกีดขวาง มองทะลุฝ่ากำแพง หรือของในหีบห่อมิดชิด ก็สามารถมองเห็นผ่าน เห็นพวกวิญาณต่างๆ ผีสางเทวดา 4.ปัญญาจักษุ ดวงตา คือ ปัญญา ซึ่งประกอบด้วยวิชาความรู้ รู้แจ้งทะลุโปร่งใส มีทั้ง โลกียะปัญญา และโลกุตตระ รู้นรก รู้สวรรค์ และตาที่ 5 เรียกว่า สมันตะจักษุ ดวงตา คือ ความเฉลียวฉลาดรอบคอบ ถ้ามีแต่ความฉลาดแต่ขาดความเฉลียว เดี๋ยวเพลินนักมักพลาด ทำนองปลาหมอตายเพราะปาก

Advertisements

One comment on “5 ตา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s