ตัวแมง 4 หู 5 ตา

ตัวแมงสี่หูห้าตา ได้แก่จิตใจของคนเรามนุษย์นี่แหละ แต่เป็นจิตใจ ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ 9 ประการ

Advertisements

One comment on “ตัวแมง 4 หู 5 ตา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s