ตำนานควายเผือกเขาแก้ว

DSC03427

ตำนานควายเผือกเขาแก้วอันเป็นที่มาของชื่อ ” ดอยเขาควายแก้ว “หรือ ” ดอยเขาควาย “ในปัจจุบัน ได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ในปีที่ยี่สิบห้า พระพุทธเจ้าได้พาพระอรหันต์สาวก เสด็จมาโปรดสัตว์แถวล้านนา ทางเหนือตอนบนของประเทศไทย เสด็จมาถึงดอยลูกหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ได้ทรงทำนายไว้ว่าบ้านเมืองนี้ต่อไปจะเจริญมั่นคงสมบูรณ์ ครั้นพระองค์เสด็จปรินิพานแล้ว ให้เอากระดูกนิ้วก้อยของพระองค์มาประดิษฐานบนดอยลูกนี้ ให้เป็นที่กราบสักการะบูชาของคนทั่วไป อันดอยลูกนี้มีนามว่า “ดอยเขาควายแก้ว” มีเรื่องเล่าว่า ปางก่อนได้มีควายสองแม่ลูกได้อาศัยหากินอยู่บนดอยลูกนี้กับฝูงควายฝูงหนึ่ง ควายผู้เป็นลูกนั้นเป็นควายพระโพธิสัตว์ มีเขาเป็นแก้ว ได้อาศัยหากินตามป่าตามหนองน้ำใกล้ๆ กับดอยลูกนั้น ควายเผือกเขาแก้วนี้เมื่อโตขึ้นได้เป็นจ่าฝูงของควายทั้งหมดเนื่องจากมีพะละกำลัง และสติปัญญาความฉลาดเกินกว่าควายทั่วๆไปในฝูง ครั้นเวลาล่วงเลยมานานได้มีสองตายายไปทำไร่ทำสวนงาบริเวณดอยลูกนั้น ก็ได้ไปพบเขาควายแก้ว ดอยลูกนั้นจึงได้มีชื่อว่า ดอยเขาควายแก้วตั้งแต่นั้นมา หลายร้อยปีหลังจากนั้นมีสองชาวบ้านสองคนแม่ลูกอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นทั้งสองมีควายตัวเมียอยู่หนึ่งตัวหนึ่งและควายตัวนี้ได้ออกลูกอีก1ตัว ลูกควายตัวนี้ถูกส่งมาจากสวรรค์ มีสีขาวและมีรูปร่างสวยงาม ชาวบ้านสองคนแม่ลูกได้เลี้ยงควายทั้งสองตัวในหนองน้ำข้างล่างดอย ทางทิศใต้ของพันธุนคร(หรือพันธุมตินคร ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเชียงรายในโบราณกาล) เขาของลูกควายยาวขึ้นมากก่อนที่มันจะตาย เวลานานผ่านไป ชาวนาคนหนึ่งพบกะโหลกและเขาของควายฝังอยู่ในทรายและเกิดประทับใจในความยาว ของมัน เขาจึงขัดเขาของมันแล้วพบว่ามันเป็นแก้ว เขาควายได้นำโชคมาให้และชาวนาคนนี้ก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวย

Advertisements

3 comments on “ตำนานควายเผือกเขาแก้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s