การเตรียมอุปกรณ์

การเตรียมอุปกรณ์

  1. ธูปหัวใหญ่ (ที่มีลักษณะคล้ายธูปงานศพ) 13 ดอก
  2. ก้อนหินจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้ปากกาหมึกซึมเขียนได้
  3. สีทาบ้าน ที่มีโทนสีทอง หรือกระดาษสีทอง(ถ้ามี)
  4. ปากกาหมึกซึม หรือปากกาเขียนกระดานขาวสีใดก็ได้
  5. ถ่านกองไฟ พร้อมกับไฟแช็กสำหรับจุดไฟ
Advertisements

One comment on “การเตรียมอุปกรณ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s